AKTUELLT UNDER 2007
 
 
 
Aktuellt under 2007

9 Januari 2007
Huvuddelen av mötestiden var avsatt för föredrag av Peter Svanström från Coompanion – ett paraplyorgan för 25 kooperativa utvecklingscentrum. Coompanion erbjuder kostnadsfri rådgivning åt ensamföretagare. Idén bygger på att stötta ensamföretagare att samarbeta i nätverk eller föreningar för en större tillväxt, social gemenskap och ökade intäkter. Coompanion har ca 20 anställda i Göteborg och har ca 20 års erfarenhet i branschen. Coompanion driver flera olika projekt i gemensam företagsutveckling.

Finansiering.
Coompanion finasieras av NUTEK och Västra Götalandsregionen.
Projekt – utbildning av ensamföretagare i Västra Götaland
Peter Svanström började sin föreläsning med att beskriva dagens företagsledare som ett universalgeni. En kaotisk tillvaro där denne/denna har mycket stora krav på sig och tvingas ta alla roller såväl sociala som ekonomiska och organisatoriska. Peter Svanströms recept mot detta heter samverkan och föreningsbyggande. Ett projekt för att utbilda ensamföretagare i Västra Götaland startades i juni 2006 och pågår 2007 ut. Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen (som är beställare av projektet) och Europeiska Socialfonden. EU har stött till en miljon kronor. Projektet syftar till att ta fram modeller och metoder för hur egenföretagare skall kunna arbeta i samverkan. Målet med projektet är att vara delskapande i 8 föreningar, möta ca 200 ensamföretagare och utbilda 50 av dessa i olika typer av samarbetsformer.

En manual i företagssamverkan har skrivits av Jan Svensson. Denna tar upp både positiva och negativa aspekter på samverkan.

Olika alternativ för samverkan nämndes, bl. a. ekonomiska föreningar (se bifogad översikt över olika föreningar från Bolagsverket).

Fördelar med samverkan är, som tidigare nämnts, t.ex.: Dela lokal och tidsbokning Få ner kostnadsökningar Öka intäkter och effektivitet Göra företagandet mindre ensamt Blanda olika verksamheter Bredda erbjudandet mot kund Utbildningen sker vid tre tillfällen med 3 timmars undervisningstid/gång. I tillägg till detta erbjuds 20 timmars coachning och starttillfället är januari 2007.

Det finns fortfarande ett fåtal platser kvar för den som är intresserad. Kravet på deltagarna är att man själv ordnar en liten grupp samt att man skall ha mål och visioner klara för sitt företagande. Gruppen får som minst bestå av 2 personer. EU-pengar till projektet finns fram till augusti 2007. Är man intresserad av att medverka kan man ta kontakt med Peter Svanström. För mer info se Coompanions hemsida: www.coompanion.coop eller kontakta Peter Svanström på mail peter.svanstrom@coompanion.coop

Artikel i Lerums Tidning 8/3 2007


Margareta Wilhelmsson, Jaana Kollberg, Karin Paulsdotter Ohlén och Christina Ström var mer än nöjda med responsen för Qreativas första offentliga aktivitet, minimässan i Tingshuset i lördags. Foto: Christina Lundin.

Rivstart för nya kvinnliga nätverket

En riktig rivstart har nätverket för kvinnliga företagare fått.
På halvårsdagen hade de sitt första offentliga arrangemang.
– Vilken respons, säger nätverkets ordförande Jaana Kollberg om minimässan i Tingshuset i lördags.


På minimässan medverkade ett tiotalt kvinnliga företagare – alla som hade något att sälja.
– Jag har bara stått här och njutit av alla besökare och det stora intresse vi har mött, säger Jaana Kollberg, som själv jobbar som rådgivare inom färg- och klädstil.

Annars var det mest försäljning av olika produkter som dominerade.
– Jag har sålt en del. Men viktigast känns det att få visa upp sig och knyta nya kontakter, säger Christina Ström.

Hon syr olika barnprodukter, men har det som hobby vid sidan av en anställning som utbildningsansvarig på ett större företag.
– Många gör så. Andra har tagit steget och startat eget. Oavsett var man befinner sig så är det viktigt att ha ett nätverk, konstaterar Jaana Kollberg.

– Nu har jag äntligen fått arbetskamrater. Varje möte ger massor av ny inspiration när man sedan ska jobba vidare i sin ensamhet, konstaterar Margareta Wilhelmsson, som driver ett klädföretag.

Nätverket Qreativa startade den 5 oktober 2006.
– Vi var inspirerade och påhejade av nätverket Företagsamma kvinnor Härryda kommun. Vi sa "nu kör vi så får vi se hur det blir". Och det blev ju bra.

Idag är man ett 25-tal medlemmar. Nätverket träffas en gång i månaden.
– Snart har vi årsmöte och då ska vi lägga upp en plan för nästa verksamhetsår, säger Jaana Kollberg.

Hon hoppas och tror att en minimässa kan bli ett återkommande inslag någon gång om året.
– Men det är viktigt att vi också har andra aktiviteter för andra typer av företagare. Vi har till exempel medlemmar som jobbar som översättare, rekryterare, revisorer och med grafisk design.

– Det viktigaste med nätverket är just att det är ett nätverk. Varje person som är med här och i sin tur ett eget nätverk. Tillsammans utgör vi en stor resurs där vi kan utbyta tankar, idéer, råd och tips.

Qreativa hoppas också kunna inbjuda olika föreläsare till sina möten för att stärka medlemmarna i sitt företagande – eller få dem att våga ta steget till egen företagare på heltid.

Christina Lundin
christina.lundin@lerumstidning.comMinimässa i Tingshuset 3/3 2007 kl. 10-14

Välkomna till detta öppna hus/minimässa där en stor del av oss i nätverket visar upp oss för intresserade förbipasserande Lerumsbor och andra intresserade. Mellan klockan 10-14 presenteras många spännande produkter och tjänster inom hantverk, design, inredning, mode mm.

Det är också ett bra tillfälle för kvinnliga företagare, som är intresserade av ett trivsamt och effektivt nätverk, att få veta mer om Qreativa.

Besökarna bjuds även på kaffe/the och småkakor. Fri entré.

  • Onsdag 12/9: Föredrag av Agneta Ljungquist tidigare bl.a. flygplatschef på Landvetter samt varuhuschef på NK. Hon kommer med sin breda erfarenhet att trollbinda oss som åhörare och hon kommer också att tala om hur det är att vara ute på arbetsmarknaden när man närmar sig de 60.

  • Tisdag 9/10: Företagspresentation av bl.a. Monika Holm-Hilse, Lerstugan. Monika tillverkar brukskeramik såsom bl.a. muggar, kannor m.m. främst i stengods. Monika gör också keramikföremål efter kundens egna önskemål. Företagspresentation av ytterligare en person den 9/10 – ännu ej bokad.

  • Torsdag 8/11: Gästföreläsare: Försäkringsmäklare Folke Blechingberg från försäkringsbolaget Fenix. Han kommer prata om företagsförsäkringar samt avbrottsförsäkringar vid sjukdom. Kl. 19.00.