AKTUELLT UNDER 2006
 
 
 
Aktuellt under 2006

18 oktober 2006
Nu har medlemsantalet ökat till 18 företag och på detta andra möte närvarar 11 av företagen. Namnet ”Qreativa” klubbas. Önskemål om gemensam hemsida diskuteras vilket leder till att vi då behöver ta en medlemsavgift för att täcka kostnaden. Frågan om vi skall vara en formell eller informell förening med tanke på ansvar för medlemsavgifter, bankgiro m.m. börjar diskuteras. Vi har även börjat definiera våra mål.

5 Oktober 2006
Nätverket bildas av Margareta Wilhelmsson och Jaana Kollberg och 14 företag har redan anmält sitt intresse av att gå med i nätverket. Tio företagare samlas hemma hos en av initiativtagarna, Jaana Kollberg för sitt första möte. Var och en berättar om sin verksamhet, kommande aktiviteter planeras, namnförslag på nätverket , mötesplatser diskuteras.

30 november 2006
Vi bildar en ideell förening genom ett konstituerande föreningsmöte där stadgar, styrelse samt medlemsavgift klubbades.16 november 2006

Artikel i Lerums Tidning:


Margareta Wilhelmsson och Jaana Kollberg är båda kvinnliga företagare i kommunen. Nu har de slagit sina kloka huvuden ihop och startat föreningen Qreativa, som är ett nätverk just för företagande kvinnor. Foto: Ann-Charlotte Edgar.

Införd 2006-11-16

Nytt nätverk för kvinnliga företagare

De fick inspiration från ett annat nätverk och sakta formades bilden av föreningen Qreativa. Redan första kvällen som Margareta Wilhelmsson ringde runt till kvinnliga företagare var det många som visade stort intresse. I dag har ett 20-tal kvinnor gått samman för att stötta och hjälpa varandra.

– Det här är så spännande och vi har ingen aning om hur stort det kan bli, säger Margareta Wilhelmsson, som driver Ateljé Lyckan.
– Äntligen känns det som om jag fått arbetskamrater och andra människor att bolla idéer med.

Hon får medhåll av Jaana Kollberg, som också arbetar på hemmaplan som färg-och stilkonsult, och som är den andra halvan av de två initiativtagarna. Hon var också med på frukostmötet i Sjövik, som blev upptakten till det kvinnliga nätverket.

– Att vi startar ett kvinnligt nätverk har ingenting med feminism att göra. Balansen mellan män och kvinnor är det bästa företagandet, men jag tror att ett nätverk bara för kvinnor också behövs, konstaterar hon.

– Kvinnor och män tänker och agerar på olika sätt. Män pratar på, men vi kvinnor funderar ofta flera led framåt innan vi säger någonting. I det här nätverket ska kvinnor helt enkelt ta plats.

Tanken föddes alltså i Sjövik. De båda kvinnorna tyckte nätverksidén var bra och givande, men att det kostade för mycket för dem som småföretagare att medverka.

– Av en slump fick jag se en annons från Företagsamma kvinnor i Härryda och insåg att det är precis det vi är, säger Margareta.
– Jag kontaktade dem och de uppmanade oss att tuta och köra.

Och det är precis vad de gjort. På en månad finns 20-talet namn med på föreningen Qreativas lista och inom kort klubbas stadgarna. Innan året är slut hoppas de också på en egen hemsida.

– Nästa steg blir att visa att vi finns och ha information om oss på kommunen och i Parasollen, berättar Margareta.
– Det här är så spännande att jag får gåshud och alla vi varit i kontakt med är väldigt positiva.

Föreningen Qreativa, som är branschöverskridande, har som syfte att ge de kvinnliga företagarna möjlighet att utbyta erfarenheter och hjälpa varandra. De vill också hjälpa och stötta de ungdomar som vill starta eget eller de personer som vill, men aldrig vågat, sadla om.

– Tillsammans har vi mycket kunskap och delar gärna med oss av den, säger Jaana.
– Eftersom vi representerar så många olika branscher ser vi på saker från olika perspektiv.

Den första stora gemensamma satsningen som kvinnorna i Qreativa ska göra är en mässa i Tingshuset till våren. – Där får medlemmarna chans att visa upp sig och sitt arbete, konstaterar Jaana.
– Kanske kan vi också inspirera några att våga ta steget och satsa på en egen verksamhet, vilket är såväl givande som stimulerande.

Ann-Charlotte Edgar
ann-charlotte.edgar@lerumstidning.com