MÅL & VISIONER
 
AKTUELLT
 
Historik

Qreativa är ett kvinnligt nätverk som bildades den 5/10-2006 av Margareta Wilhelmsson och Jaana Kollberg. Initiativtagarna hade länge sökt diverse passande nätverk och gärna med lokal anknytning som varken var för dyrt eller geografiskt felbeläget. Det som till slut fällde avgörandet att starta ett eget nätverk var en push i rätt riktning genom Nätverket ”Företagsamma Kvinnor i Härryda Kommun”. De gav oss mod att köra igång och så blev det. Till en början hade vi också arbetsnamnet ”Företagsamma kvinnor i Lerums Kommun” men vi ville gemensamt med våra nätverkande kvinnor finna något annat passande namn som inte låste oss vid enbart Lerums kommun, för ett nätverk skall ju alltid ha syftet att växa. En av våra nätverksmedlemmar vid namn Christina Ström knäckte till slut namnförslaget genom att föreslå ”Qreativa”.

Varför Kvinnligt Nätverk

Vi tror det finns en hel del kunskap som många kvinnor sitter inne med och som av en eller annan anledning aldrig ser dagens ljus och på något sätt så tror vi att vi kan krama ur mer (Q)KREATIVITET om vi koncentrerar oss till enbart ett kvinnligt nätverk. Vi kvinnor har ju så mycket gemensamt och vågar kanske då lättare öppna upp för våra idéer. Däremot så är vi fullständigt övertygade om att en balans mellan manligt och kvinnligt är den bästa formen i själva företagandet.

Målgruppen:

Det skall vara attraktivt för såväl små som stora kvinnoledda företag. Medlemsavgiften är förnärvarande 450 kr/år.

Syftet med föreningen
 • Utbyta erfarenheter med såväl små som stora kvinnoledda företag inom såväl tjänste- som produktsektorn.
 • Hjälpa varandra med tips och råd grundat på våra erfarenheter.
 • Skapa nya kontakter i form av nya kunder direkt eller indirekt.
 • Skapa gemensamma och därmed billigare marknadsföringsaktiviteter.
 • Göra reklam för varandra.
 • Att tillhandahålla en uppdaterad hemsida.
 • Att interagera/samverka med kommun och andra västsvenska aktörer.
 • Synliggöra oss för olika aktörer runt omkring oss.
 • Att i ett framtidsperspektiv se hur Qreativa väst interagerar/samverkar med Qreativa öst, nord och syd.
 • Att i ett större perspektiv vara bra för Sverige och dess växtkraft av Qreativa företag.
 • Verka för att balansera upp det manliga perspektivet i samhället med det kvinnliga.
 • Verka som en god kraft för såväl ungdomar som de som vill sadla om och starta eget.
 • Visa hur vår samlade know-how exempelvis gynnar en ökning av kommunens attraktionskraft till att bosätta sig i kommunen.
Observera att vårt nätverk Qreativa är såväl branschöverskridande som politiskt och religiöst obundet.